O programie Ośrodka

Program terapeutyczny ma na celu wsparcie klienta podczas tworzenia fundamentów do zmiany nawyków związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Klient realizuje osobiste cele terapeutyczne, zyskuje wsparcie w regulowaniu spraw zawodowych, prawnych, rodzinnych, oraz zdrowotnych.

Stacjonarny program terapeutyczny składa się z trzech etapów, związanych ze stażem pobytu w Ośrodku. Klient równolegle uczestniczy w następujących elementach terapii:

  • Psychoterapii indywidualnej (realizacja osobistych planów terapii z terapeutą indywidualnym),
  • Psychoterapii grupowej,
  • Konsultacji psychiatrycznej,
  • Spotkaniach terapeutycznych dla rodzin,
  • Zajęciach psychoedukacyjnych,
  • Treningu umiejętności społecznych,
  • Zajęciach ogólnorozwojowych i rekreacyjnych.

Podczas pobytu zapewniamy także pełną opiekę pielęgniarską, medyczną oraz pełne wyżywienie. Dużym atutem Ośrodka Terapii Uzależnień Borowik jest również możliwość zakwaterowania i pobytu osób odwiedzających.

Strategia terapeutyczna Ośrodka

Strategia Ośrodka koncentruje się głównie wokół nurtu poznawczo – behawioralnego oraz idei społeczności terapeutycznej. Wykorzystujemy jednak również dorobek innych nurtów psychoterapeutycznych. Stąd nasze podejście można określić jako integracyjne. Nasza oferta skierowana jest zarówno do osób nadużywających substancji psychoaktywnych (w tym alkoholu, narkotyków i leków), jak i do osób doświadczających jakichkolwiek trudności związanych z uzależnieniem swoim lub bliskich.

Stacjonarny program terapii opiera się na dostosowaniu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wstępnym etapem każdej terapii jest diagnoza oraz analiza aktualnej sytuacji klienta. Na tej podstawie dokonujemy doboru odpowiedniego programu terapeutycznego.

Proponujemy następujące programy terapeutyczne:

  • 4 tygodnie (program podstawowy)
  • 6 tygodni (program optymalny),
  • 8 tygodni (program pełny) – psychoterapia pogłębiona.

Terapia trwa 6 dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie.

Podczas całego cyklu terapii klient stopniowo realizuje swoje cele (osobisty plan terapii) oraz zyskuje kompetencje potrzebne do samodzielnego rozwiązywania trudności. Podczas terapii pomagamy nie tylko w odzyskiwaniu trzeźwości, ale też dążymy do ogólnej poprawy jakości życia klienta wspierając jego rozwój osobisty, duchowy i emocjonalny. Ma to w efekcie doprowadzić m.in. do uzdrowienia relacji z otoczeniem.