Przedstawione poniżej zestawienie ma na celu zobrazowanie objawów zatrucia i jego rozwoju w zależności od stężenia alkoholu we krwi:

0,3 – 0,5 promila

 • Zakłócenie koordynacji wzrokowo-słuchowej
 • Zaburzenia równowagi w stopniu lekkim
 • Euforia
 • Zmniejszony krytycyzm

0,5 – 0,7 promila

 • Zaburzenia sprawności ruchowej
 • Nieznaczne osłabienie refleksu
 • Wzmożona „gadatliwość”
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Obniżenie samokontroli
 • Niewłaściwa ocena własnych możliwości, prowadząca do fałszywej oceny sytuacji. 0,7 – 2,0 promila

0,7 – 2,0 promile

 • Dysfunkcja równowagi, oraz sprawności i koordynacji ruchowej
 • Spadek sprawności intelektualnej (nielogiczne rozumowanie, niewłaściwe wyciągania wniosków)
 • Obniżenie progu bólu
 • Agresywność
 • Pobudzenie seksualne
 • Wzrost ciśnienia krwi
 • Tachykardia serca

2,0 – 3,0 promile

 • Deformacja mowy (bełkotanie)
 • Widoczne spowolnienie i zaburzenia równowagi (chód na szerokiej podstawie, chwianie się, upadanie).
 • Wzmożona senność
 • Utrata kontroli nad własnym zachowaniem

3,0 – 4,0 promile

 • Znaczny spadek ciśnienia krwi i ciepłoty ciała
 • Zanik odruchów fizjologicznych
 • Głębokie zaburzenie świadomości
 • Śpiączka (powyżej 4,0 promili – głęboka śpiączka)
 • Zaburzenie czynności ośrodka naczyniowo-ruchowego i oddechowego
 • Porażenie powyższych ośrodków
 • STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA

Przedstawione powyżej reakcje organizmu na wypity alkohol są orientacyjne, a przebieg zatrucia zależny jest od indywidualnych czynników cechujących osobę pijącą, takich, jak płeć, psychiczna i fizyczna kondycja zdrowotna, rodzaj wypitego alkoholu, czy tempo spożycia.